Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van alle tarieven bij Fysiotherapie Wijnstraat

Fysiotherapie in de praktijk

€ 35,00

Fysiotherapie aan huis

€ 48,00

Manuele therapie

€ 45,00

Screening, intake en onderzoek

€ 48,oo

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 46,00

Screening

€ 15,00

Bekijk hier wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar voor fysiotherapie of manuele therapie:

https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie

Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent worden de hierboven genoemde tarieven in rekening gebracht. Een aanvullende verzekering vergoedt een aantal behandelingen of tot een bepaald maximumbedrag. Dit komt niet ten laste van het eigen risico. Raadpleeg hiervoor de polis van uw aanvullende verzekering.

Als uw behandelingen worden gedekt door de zorgverzekering dan worden deze rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.