Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig
mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een vraag of klacht heeft over de
behandeling van uw therapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop
uw fysiotherapeut met u is omgegaan. Vraag om een verhelderend gesprek, meestal
lost dit al veel op.

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden
oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De
KNGF Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke
klachtenfunctionaris. Kijk op Kwaliteit van de zorg voor alle informatie.