Haptonomie

In de haptonomie beogen we de patiënt zich (meer) bewust te laten zijn van en beter om te gaan met het eigen lichamelijk gevoel en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en gevoelsleven. Andere doelstellingen omvatten het beter leren omgaan met pijn en doorbreken van de vicieuze cirkel die vaak optreedt bij (stress-gerelateerde) pijn.